Η διαδρομή μας

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ, είναι αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αναγνωρισμένη Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Λειτουργεί στην Ελλάδα με έδρα την Αθήνα από το 1976 και τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας της Ελλάδος. Ιστορικό…

  • Κατά το χρονικό διάστημα 1941-1976, η Κάριτας Ελλάς αντιπροσωπευόταν από την φιλανθρωπική οργάνωση της Ελληνικής Καθολικής Εξαρχίας «Η Θεία Πρόνοια».
  • Το 1976 η Καθολική Ιεραρχία στην Ελλάδα ίδρυσε την ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ με Πρόεδρο τον Σεβ/τατο π.Νικόλαο Φώσκολο και την αδ.Ελένη Καπάρ ως Γενική Γραμματέα.
  • Το Μάιο του 1981, εν όψει της 9ης πανευρωπαϊκής συνέλευσης των Εθνικών ευρωπαικών Κάριτας (Regional Conference) που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, συστάθηκε Διοικητικό Συμβούλιο με μέλη από κάθε Καθολική Εκκλησιαστική Επαρχία της Ελλάδας.
  • 1994, η ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ έλαβε νομική υπόσταση ως αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο. Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ είναι μέλος της Κάριτας Ευρώπη (Caritas Europa) και της Διεθνούς Κάριτας (Caritas Internationalis) και εκπροσωπεί τις επί μέρους Κάριτας των Καθολικών Εκκλησιαστικών Επαρχιών στην Ελλάδα, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.