Η αποστολή μας

Caritas (=αγάπη στη λατινική)

H Κάριτας είναι καρπός της 2ης Συνόδου του Βατικανού. Γεννήθηκε το 1971 από την επιθυμία του Πάπα Παύλου 6ου , με σκοπό η χριστιανική κοινότητα να είναι φιλόξενη, ευαίσθητη και να φροντίζει τον συνάνθρωπο. Στην σκέψη του ποντίφικα η Κάριτας κατέχει έναν παιδαγωγικό χαρακτήρα. Εκπαιδεύει πρωτίστως τη χριστιανική κοινότητα και ως εκ τούτου, τους ωφελούμενους της Κάριτας: τους φτωχούς, τους περιθωριοποιημένους, τους ξένους, τους άστεγους, τα θύματα εμπορίας και γενικά όσους βρίσκονται σε ανάγκη.

Σκοπό της Κάριτας είναι η πραγμάτωση του Ευαγγελικού μηνύματος της Αγάπης και της Δικαιοσύνης, για την ολοκληρωτική εξέλιξη του Ανθρώπου, με ιδιαίτερη έμφαση σε Άτομα και Ομάδες Ατόμων που χρήζουν βοήθειας, χωρίς οποιαδήποτε διάκριση. Σκοπός του Σωματείου είναι δηλαδή η δημιουργία, εφαρμογή και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων ανθρωπιστικού και φιλανθρωπικού περιεχομένου, καθώς και η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης μέσα στην Κοινωνία. Ειδικότερα:

  • Η δωρεάν παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, όπως η συμβουλευτική, η ηθική και ψυχολογική συμπαράσταση, η παροχή δωρεάν οικονομικής και υλικής υποστήριξης.
  • Η προώθηση του πνεύματος της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού και η συμβολή στην ανάπτυξη, δημιουργία, εφαρμογή και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ατόμων και ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων.
  • Η συνεργασία με άλλα Φιλανθρωπικά Σωματεία, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλους Φορείς, με στόχο την ανάπτυξη διαλόγου και τη δημιουργία δικτύου με την Κοινωνία, καθώς και με τους Κρατικούς, Ευρωπαϊκούς ή και Διεθνείς Φορείς, για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου.
  • Η πρόκληση του ενδιαφέροντος της Κοινωνίας, της Ελληνικής Πολιτείας και της Διεθνούς Κοινότητας, για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων, προς αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Η κύρια αποστολή της λοιπόν δεν είναι μόνο η άμεση και συγκεκριμένη βοήθεια στους φτωχούς  αλλά και η παιδαγωγία και ποιμαντική: μια εμπειρία αγάπης μέσω της συνάντησης, της ανταλλαγής, της συμμετοχής, της αμοιβαίας ανταλλαγής έτσι ώστε οι άνθρωποι και η κοινότητα να ευαισθητοποιούνται και να εμπλέκονται.

Η Κάριτας, σε κάθε δράση της, έχει δύο αποδέκτες: τους φτωχούς και την κοινότητα.  Όσοι εμπλέκονται στην Κάριτας είναι ευαισθητοποιημένοι στη φιλανθρωπία αποσκοπώντας στην εμπλοκή της κοινότητας στην βοήθεια προς τον άνθρωπο.