Σεμινάριο για διερμηνείς από την Κάριτας Ελλάς

by caritas-hellas Σεπτέμβριος 12, 2017 15:00
Με αφορμή το νέο πρόγραμμα της Κάριτας Ελλάς ΕΑ22-2017 με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας στον τομέα της υγείας, διοργανώθηκε σε συνεργασία με τους Μεταφραστές Χωρίς Σύνορα, εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Διερμηνεία και Πολιτισμική Διαμεσολάβηση στον Ανθρωπιστικό Τομέα».
 
Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017 στο Κοινωνικό Κέντρο της Κάριτας Ελλάς στο Νέο Κόσμο, και συμμετείχαν διερμηνείς της Κάριτας Ελλάς, όσο και άλλων οργανώσεων. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να διευρύνουν τις γνώσεις τους, να εξοπλιστούν με χρήσιμα εργαλεία και να ανταλλάξουν εμπειρίες και καλές πρακτικές.  
 
 
Το πρόγραμμα
 
Training Agenda:
Humanitarian Interpreters and Cultural Mediators
 
Training Objectives:
 
1.   To ensure a common understanding of the differences and similarities between interpretation and cultural mediation roles in the European Refugee Response (ERR)
2.   To improve services provided to refugees in the current context through ensuring effective evaluation and monitoring of humanitarian interpreters’ skills
3.   Providing interpreters and cultural mediators with practical tools to use in the field.
 
Presentation Outline:
9:00 – 9:25 Welcome 
Opening, introductions (+icebreaker)
9:25 – 9:30 Training Objectives & introduction to TWB
9:30 – 10:20 Interpretation Overview
An introduction to understanding interpretation, highlighting the differences between a translator and an interpreter and explaining modes and types of interpretation. 
10:20 – 10:30 Interpretation Essentials (part 1)
The focus in this section is on the principles and ethics of humanitarian interpretation and why they are relevant in this context. 
11:00 – 11:15   Coffee break
11:15 – 12:00 Interpretation Essentials (part 2)
Participants will continue this section with a discussion about the humanitarian interpreter’s required skills and the importance of note taking in consecutive interpretation.
12:00 – 13:00   Cultural Mediation
An introduction to understanding cultural mediation in our context while focusing on the differences between interpretation and cultural mediation based on the reality of Greece.
13:00 – 13:45 Lunch Break
13:45 – 15:00 Our Job in Practice (Cultural Mediation in the field)
Interpreters and CMs will be lead through the interpretation session step by step to give a practical approach including Do’s & Don’ts before, during and after the interpreted session.
15:00 – 15:15 Coffee Break
15:15 – 15:45 Our Job in Practice (Cultural Mediation in the field)
Continue the same section with practical examples from thefield
15:45 – 16:00 Self-Care for interpreters/CMs
Through a group activity, interpreters will be introduced to effective methods of self-care tailored for their role in humanitarian crises.
16:00 – 16:30 Role Plays (group work)
16:30 – 17:00 Knowledge check, feedback and wrap-up