Ο Βρετανικός Ερυθρός Σταυρός στο Κοινωνικό Κέντρο της Κάριτας Ελλάς στη Θεσσαλονίκη

by caritas-hellas Νοέμβριος 08, 2017 15:26
Η Κάριτας Ελλάς, στο πλαίσιο συνεργασίας της με άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις, υποδέχτηκε την Τρίτη 7 Νοεμβρίου, στο Κοινωνικό Κέντρο της στη Θεσσαλονίκη, εκπροσώπους του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και του Βρετανικού Ερυθρού Σταυρού.
 
Οι φιλοξενούμενοι ξεναγήθηκαν στους χώρους του Κοινωνικού Κέντρου της Κάριτας Ελλάς, ενημερώθηκαν για τις ήδη υπάρχουσες δραστηριότητες του Κέντρου καθώς και για τις νέες που πρόκειται να αναπτυχθούν σχετικά με την επαγγελματική κατάρτιση των ωφελούμενων, σε συνεργασία με ΙΕΚ. Παράλληλα, συζητήθηκε το πλαίσιο συνεργασίας που πρόκειται να αναπτυχθεί με το Πολυδύναμο Κέντρο Πληροφόρησης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. 
 
 
Caritas Hellas, in cooperation with other humanitarian organizations, welcomed on Tuesday 7 November, representatives of the Hellenic Red Cross and the British Red Cross at Thessaloniki’s Caritas Hellas Social Spot.
 
The guests were guided at the spaces of the Social Spot, informed about the Caritas current activities as well as those that will be developed regarding the vocational training of the Center's beneficiaries in cooperation with private Educational Institutes. At the same time, a cooperation framework to be developed with the Hellenic Red Cross Multifaceted Information Center was discussed.