Εργαστήριο ενδυνάμωσης για το προσωπικό των κοινωνικών υπηρεσιών της Κάριτας Ελλάς

by caritas-hellas Σεπτέμβριος 14, 2017 10:44
Ένα πολύ εντατικό και καρποφόρο εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στις 12 και στις 13 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις της Κάριτας Ελλάς στην Καλλιθέα, σε στενή συνεργασία με την Κάριτας Ελβετίας.
 
Στόχος του εργαστξρίου ήταν την ενίσχυση της ικανότητας και αποτελεσματικότητας όλου του προσωπικού που εργάζεται στην κοινωνική υπηρεσία και στο πρόγραμμα διαμονής. 
 
Workshop for the staff working in the social services and accomodation program
 
At 12-13 September a very intensive and fruitful workshop took place in Kallithea premises of Caritas Hellas under the close cooperation and technical support of Caritas Switzerland, aiming to empower the capacity and efficiency of all the personnel working in the social services and accommodation program.