Διερμηνέα Φαρσί για τη Λέσβο αναζητεί η Κάριτας Ελλάς

by caritas-hellas Ιούνιος 19, 2017 13:33
Caritas Hellas is looking for one interpreter - cultural mediator for Farsi language, in Lesvos...
Η Κάριτας Ελλάς αναζητά ένα διερμηνέα Φαρσί - πολιτισμικό διαμεσολαβητή για τη Λέσβο...
 
For the english call please click here 
 
For the application form please click here
 
Για την αίτηση πατήστε εδώ
 
Για την προκήρυξη στα ελληνικά πατήστε εδώ